Demokratijos iššūkis

Renginio „DEMOKRATIJOS IŠŠŪKIS JAUNIMUI“ dalyvio testas

Vardas ir pavardė
Elektroninis paštas
Telefonas
Amžius
Mokymosi įstaigos pavadinimas
Vieno iš tėvų (globėjų) vardas ir pavardė
Vieno iš tėvų (globėjų) telefono numeris