Valdyba

Valdyba

Valdyba

Jonas Mockūnas

Valdybos pirmininkas

Valdyba

Danielė Januškevičiūtė

Sąjungos apskričių koordinatorė

Dominika Jakowicz

Renginių koordinatorė

Gerardas Pranaitis

Politikos koordinatorius

Valdyba

Gustė Bogdanovaitė

Ryšių su visuomene koordinatorė

Rūta Skroblaitė

Projektų koordinatorė

Vytenis Čekanavičius

Tarptautinių ryšių koordinatorius